PÜSEM’de Açılan ve Açılması Planlanan Gemiadamları Kursları

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜREKAYIT DURUMU
5623 Ocak 201705 Mayıs 201715 Hafta (88 gün)Kurs Tamamlandı
5727 Şubat 201710 Haziran 201715 Hafta (88 gün)Kurs Tamamlandı
5803 Nisan 201724 Temmuz 201715 Hafta (88 gün)Kurs Tamamlandı
5908 Mayıs 201726 Ağustos 201715 Hafta (88 gün)--Kurs Açılmadı--
6012 Haziran 201707 Ekim 201715 Hafta (88 gün)Kurs Tamamlandı
6124 Temmuz 201710 Kasım 201715 Hafta (88 gün)Kurs Tamamlandı
6205 Eylül 201715 Aralık 201715 Hafta (88 gün)Kayıt Tamamlandı
6309 Ekim 201719 Ocak 201815 Hafta (88 gün)Kayıt Tamamlandı
6413 Kasım 201723 Şubat 201815 Hafta (88 gün)Kayıt Açık
6518 Aralık 201730 Mart 201815 Hafta (88 gün)Kayıt Açık
6622 Ocak 201805 Mayıs 201815 Hafta (88 gün)Kayıt Açık
6726 Şubat 201811 Haziran 201815 Hafta (88 gün)Kayıt Açık
6802 Nisan 201823 Temmuz 201815 Hafta (88 gün)Kayıt Açık
6907 Mayıs 201801 Eylül 201815 Hafta (88 gün)Kayıt Açık
7018 Haziran 201805 Ekim 201815 Hafta (88 gün)Kayıt Açık
7123 Temmuz 201810 Kasım 201815 Hafta (88 gün)Kayıt Açık
7203 Eylül 201814 Aralık 201815 Hafta (88 gün)Kayıt Açık
7308 Ekim 201819 Ocak 201915 Hafta (88 gün)Kayıt Açık
7412 Kasım 201822 Şubat 201915 Hafta (88 gün)Kayıt Açık

Not  :

* Eğitimler Hafta içi + Cumartesi günleri olmak üzere haftada toplam 6 gün olarak yapılmaktadır.

* Resmi Tatil günleri ile Pazar günleri eğitime ara verilmektedir.

* Kursiyer toplam 18 gün devamsızlık süresini aştığı taktirde kurstan düşer.

*TÜDEV mezunları ile PÜSEM’de fark dersleri veya tamamlama eğitimi alan Kursiyerlere, kurs ücretinde  indirim yapılmaktadır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE KAYIT DURUMU
4702 Ocak 201713 Nisan 201715 Hafta (88 Gün)Kurs Tamamlandı
4806 Şubat 201720 Mayıs 201715 Hafta (88 Gün)Kurs Tamamlandı
4913 Mart 201728 Haziran 201715 Hafta (88 Gün)Kurs Tamamlandı
5017 Nisan 201707 Ağustos 201715 Hafta (88 Gün)Kurs Tamamlandı
5122 Mayıs 201716 Eylül 201715 Hafta (88 Gün)Kurs Tamamlandı
5203 Temmuz 201723 Ekim 201715 Hafta (88 Gün)--Kurs Açılmadı--
5307 Ağustos 201724 Kasım 201715 Hafta (88 Gün)--Kurs Açılmadı--
5418 Eylül 201728 Aralık 201715 Hafta (88 Gün)Kurs Tamamlandı
5523 Ekim 201702 Şubat 201815 Hafta (88 Gün)--Kurs Açılmadı--
5627 Kasım 201709 Mart 201815 Hafta (88 Gün)--Kurs Açılmadı--
5702 Ocak 201813 Nisan 201815 Hafta (88 Gün)--Kurs Açılmadı--
5805 Şubat 201821 Mayıs 201815 Hafta (88 Gün)Kayıt Açık
5912 Mart 201802 Temmuz 201815 Hafta (88 Gün)Kayıt Açık
6016 Nisan 201806 Ağustos 201815 Hafta (88 Gün)Kayıt Açık
6121 Mayıs 201814 Eylül 201815 Hafta (88 Gün)Kayıt Açık
6202 Temmuz 201819 Ekim 201815 Hafta (88 Gün)Kayıt Açık
6306 Ağustos 201824 Kasım 201815 Hafta (88 Gün)Kayıt Açık
6417 Eylül 201828 Aralık 201815 Hafta (88 Gün)Kayıt Açık
6522 Ekim 201806 Şubat 201915 Hafta (88 Gün)Kayıt Açık

Not  :

* Eğitimler Hafta içi + Cumartesi günleri olmak üzere haftada toplam 6 gün olarak yapılmaktadır.

* Resmi Tatil günleri ile Pazar günleri eğitime ara verilmektedir.

* Kursiyer toplam 18 gün devamsızlık süresini aştığı taktirde kurstan düşer.

*TÜDEV mezunları ile PÜSEM’de fark dersleri veya tamamlama eğitimi alan Kursiyerlere, kurs ücretinde  indirim yapılmaktadır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİYARIYIL D/SKAYIT DURUMU
01(MÜH-A)12 Kasım 201215 Şubat 201314 Hafta 560 D/SKurs Tamamlandı
02(MÜH-B)15 Kasım 201205 Mart 201314 Hafta 560 D/SKurs Tamamlandı
03(MÜH-C)11 Mart 201318 Haziran 201314 Hafta 560 D/SKurs Tamamlandı
04(MÜH-D)17 Haziran 201330 Eylül 201314 Hafta 560 D/SKurs Tamamlandı
05(MÜH-E)18 Kasım 201321 Şubat 201414 Hafta 560 D/SKurs Tamamlandı
06(MÜH-F)14 Temmuz 201431 Ekim 201414 Hafta 560 D/SKurs Tamamlandı
07(MÜH-G)02 Şubat 201508 Mayıs 201514 Hafta 560 D/SKurs Tamamlandı
08(MÜH-H)31 Ekim 201603 Şubat 201714 Hafta 560 D/SKurs Tamamlandı
09(MÜH-I)30 Ocak 201708 Mayıs 201714 Hafta 560 D/SKurs Tamamlandı
10(MÜH-J)10 Temmuz 201723 Ekim 201714 Hafta 560 D/SKurs Tamamlandı
11(MÜH-K)22 Ocak 201830 Nisan 201814 Hafta 560 D/SKayıt Açık

Gemiadamları Yönetmeliği İlgili Madde  :

f) Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti; 3000 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde uzakyol vardiya mühendisi/makinisti olmak için müracaat edenlerden,

1) Onsekiz yaşını bitirmiş olmak,

(Değişik:RG-7/9/2016-29824) Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların gemi inşaatı ile gemi makineleri mühendisliği veya makine mühendisliği veyahut gemi inşaatı ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinin lisans programından mezun olmak ve İdarenin öngördüğü ve Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak, Sözleşmenin öngördüğü İdare tarafından onaylanan uzakyol vardiya mühendisliğine yönelik A-III/1 eğitiminde öngörülen derslerden öğrenimi esnasında süre ve müfredat olarak eksik aldığı dersleri, İdare tarafından uzakyol vardiya mühendisliği eğitimi için yetkilendirilmiş eğitim kurum/ kuruluşunda, bu kurumların uyguladığı uzakyol vardiya mühendisliği müfredatını içerik ve süre olarak karşılayacak şekilde başarı ile tamamlamak ve altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi, altı ayı da onaylanmış bir staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde atölye becerilerini geliştirme eğitimi olmak üzere on iki aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak,

Şartlarını sağlamak,

3) İdarenin öngördüğü “uzakyol vardiya mühendisi/makinisti” sınavında başarılı olmak şartlarını sağlayanlar, “Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

İngilizce hazırlık sınıfı başarı ve muafiyet şartları ile öğrenci yerleştirme önceliği idare tarafından belirlenen ve Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

 

DÖNEMBAŞLANGIÇ TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜNKAYIT DURUMU
7209 Aralık 201313 Aralık 20135 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
7323 Aralık 201327 Aralık 20135 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
7420 Ocak 201424 Ocak 20145 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
7527 Ocak 201431 Ocak 20145 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
7603 Şubat 201407 Şubat 20145 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
7703 Mart 201407 Mart 20145 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
7821 Nisan 201425 Nisan 20145 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
7903 Kasım 201407 Kasım 20145 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
8010 Kasım 201414 Kasım 20145 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
8116 Şubat 201520 Şubat 20155 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
8201 Haziran 201505 Haziran 20155 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
(Dearsan A.Ş.)

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜN KAYIT DURUMU
7623 Eylül 201327 Eylül 20135 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
7730 Eylül 201304 Ekim 20135 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
7821 Ekim 201325 Ekim 20135 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
7911 Kasım 201315 Kasım 20135 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
8025 Kasım 201329 Kasım 20135 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
8102 Aralık 201306 Aralık 20135 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
8216 Aralık 201320 Aralık 20135 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
8313 Ocak 201417 Ocak 20145 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
8427 Ocak 201431 Ocak 20145 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
8503 Şubat 201407 Şubat 20145 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
8610 Şubat 201414 Şubat 20145 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
8710 Mart 201414 Mart 20145 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
8814 Nisan 201418 Nisan 20145 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
8905 Mayıs 201414 Mayıs 20148 Gün(H.içi-Akşam)Kurs Tamamlandı
9009 Şubat 201513 Şubat 20155 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
*Eğitimler IMO Model Course 1.27’ye uygun verilmektedir.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜREKAYIT DURUMU
108 Nisan 201309 Nisan 20132 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
220 Mayıs 201321 Mayıs 20132 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
317 Haziran 201318 Haziran 20132 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
401 Temmuz 201302 Temmuz 20132 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
529 Temmuz 201330 Temmuz 20132 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
622 Ağustos 201323 Ağustos 20132 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
716 Eylül 201317 Eylül 20132 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
830 Eylül 201301 Ekim 20132 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
916 Aralık 201317 Aralık 20132 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1021 Nisan 201422 Nisan 20142 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1110 Haziran 201411 Haziran 20142 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1212 Haziran 201413 Haziran 20142 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1314 Temmuz 201415 Temmuz 20142 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1415 Eylül 201416 Eylül 20142 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1518 Kasım 201419 Kasım 20142 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1611 Aralık 201412 Aralık 20142 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1717 Şubat 201518 Şubat 20152 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1827 Mayıs 201528 Mayıs 20152 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1906 Temmuz 201507 Temmuz 20152 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2030 Eylül 201501 Ekim 20152 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2112 Ocak 201613 Ocak 20162 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2210 Şubat 201611 Şubat 20162 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2323 Şubat 201624 Şubat 20162 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2415 Mart 201616 Mart 20162 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2514 Haziran 201615 Haziran 20162 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2618 Ağustos 2016 19 Ağustos 2016 2 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2727 Eylül 201628 Eylül 20162 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜNKAYIT DURUMU
1403 Şubat 201407 Şubat 20135 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1517 Şubat 201421 Şubat 20145 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1603 Mart 201407 Mart 2014 5 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1710 Mart 201414 Mart 20145 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1828 Nisan 201404 Mayıs 20147 Gün(Ö.sonra)Kurs Tamamlandı
1912 Mayıs 201416 Mayıs 20145 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2024 Kasım 201428 Kasım 20145 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2101 Aralık 201405 Kasım 20145 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2216 Şubat 201520 Şubat 20155 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
2301 Haziran 201505 Haziran 20155 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
(Dearsan A.Ş.)
Kayıt Açık (Not)

Not  :

*Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEM BAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜN D/SKAYIT DURUMU
2718 Ocak 201630 Ocak (03 Şubat) 201613 (17) GünKurs Tamamlandı
2804 Nisan 201616 (20) Nisan 201613 (17) GünKurs Tamamlandı
2913 Haziran 201625 (29) Haziran 201613 (17) GünKurs Tamamlandı
3018 Ağustos 201631 Ağustos (03) Eylül 201613 (17) GünKurs Tamamlandı
3116 Ocak 201728 Ocak (01 Şubat) 201713 (17) GünKurs Tamamlandı
3203 Nisan 201715 (19) Nisan 201713 (17) GünKurs Tamamlandı
3305 Haziran 201717 (21) Haziran 201713 (17) GünKurs Tamamlandı
34
*Eğitimler haftaiçi ve Cumartesi/Pazar günleri 8’er ders saati olarak 09.00-16.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

*GMDSS GOC Eğitimi IMO Model Course 1.25 ve 25482 sayılı yönetmelik Ek-III’e uygun verilmektedir.

 

DÖNEM BAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜN D/S
KAYIT DURUMU
1418 Ocak 201624 (27) Ocak 20167 (10) Gün (80 D/S)Kurs Tamamlandı
1504 Nisan 201610 (13) Nisan 20167 (10) Gün (80 D/S)Kurs Tamamlandı
1613 Haziran 201619 (22) Haziran 20167 (10) Gün (80 D/S)Kurs Tamamlandı
1718 Ağustos 201624 (27) Ağustos 20167 (10) Gün (80 D/S)Kurs Tamamlandı
1816 Ocak 201722 (25) Ocak 20177 (10) Gün (80 D/S)Kurs Tamamlandı
1903 Nisan 201709 (12) Nisan 20177 (10) Gün (80 D/S)Kurs Tamamlandı
2005 Haziran 201711 (14) Haziran 20177 (10) Gün (80 D/S)Kurs Tamamlandı
21

*Eğitimler haftaiçi ve Cumartesi/Pazar günleri 8’er ders saati olarak 09.00-16.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

*GMDSS ROC Eğitimi IMO Model Course 1.26 ve 25482 sayılı yönetmelik EK-IV’e uygun verilmektedir.

*Kurs süresi, 10 gün ve 80 ders saatidir.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİSÜREKAYIT DURUMU
0115 Şubat 201619 Şubat 20165 Gün (30 D/S)Kurs Tamamlandı
0308 Ocak 201812 Ocak 20185 Gün (30 D/S)Kurs Tamamlandı
(Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Ltd. Şti.-Dz.H.Ok. personeline yönelik)
*Eğitimler IMO Model Course 6.10’a uygun olarak hafta iki 30 ders saati olarak verilmektedir.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE KAYIT DURUMU
0105 Eylül 201608 Eylül 20164 Gün (16 D/S) AkşamKurs Tamamlandı
0212 Kasım 201613 Kasım 20162 Gün (16 D/S) H.sonuYönetim ve İşletim Düzeyi
Kurs Tamamlandı
0328 Kasım 201601 Aralık 20164 Gün (16 D/S) AkşamYönetim ve İşletim Düzeyi
Kurs Tamamlandı
0410 Aralık 201611 Aralık 20162 Gün (16 D/S) H.sonuYönetim ve İşletim Düzeyi
Kurs Tamamlandı
0508 Nisan 201709 Nisan 20172 Gün (16 D/S) H.sonuYönetim ve İşletim Düzeyi
Kurs Tamamlandı
0612 Ağustos 201713 Ağustos 20172 Gün (16 D/S) H.sonuYönetim ve İşletim Düzeyi
Kurs Tamamlandı
 

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE KAYIT DURUMU
0119 Eylül 201622 Eylül 20164 Gün (20 D/S)Kurs Tamamlandı
0217 Aralık 201619 Aralık 20163 Gün (20 D/S)Kurs Tamamlandı
 

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜREKAYIT DURUMU
0126 Kasım 201329 Kasım 20134 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
0218 Şubat 201421 Şubat 20144 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
0312 Aralık 201615 Aralık 20164 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
0425 Mart 201726 Mart 20172 Gün (H.sonu)Kurs Tamamlandı
0519 Ağustos 201720 Ağustos 20172 Gün (H.sonu)Kurs Tamamlandı
0619 Ağustos 201720 Ağustos 20172 Gün (H.sonu)Kurs Tamamlandı
Not :

Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜN D/S
KAYIT DURUMU
0103 Aralık 201306 Aralık 20134 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
0219 Aralık 201622 Aralık 20164 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
0318 Mart 201719 Mart 20172 Gün (H.sonu)Kurs Tamamlandı
0405 Ağustos 201706 Ağustos 20172 Gün (H.sonu)Kurs Tamamlandı
 Not :

Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜN D/SKAYIT DURUMU
0102 Haziran 201405 Haziran 20143,5 GünKurs Tamamlandı
Kayıt Açık (Not)
Not :

Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜN D/SKAYIT DURUMU
0106 Haziran 201409 Haziran 20143,5 Gün (H.içi+H.sonu)Kurs Tamamlandı
Kayıt Açık (Not)
Not :

Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜN D/SKAYIT DURUMU
0119 Aralık 201627 Aralık 20167 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
 Not :

Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜREKAYIT DURUMU
0124 Mart 201431 Mart 20146 Gün (Haftaiçi-Akşam)Kurs Tamamlandı
0228 Kasım 201605 Aralık 20166 Gün (Haftaiçi-Akşam)Kurs Tamamlandı
0313 Mart 201720 Mart 20176 Gün (Haftaiçi-Akşam)Kurs Tamamlandı
0414 Ağustos 201721 Ağustos 20176 Gün (Haftaiçi-Akşam)Kayıt Tamamlandı
Not :

Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE (D/S)KAYIT DURUMU
0122 Kasım 201104 Şubat 201111 Hafta (132 D/S)Kurs Tamamlandı
0203 Nisan 201215 Temmuz 201214 Hafta (168 D/S)Kurs Tamamlandı
0612 Ocak 201621 Nisan 201614 Hafta (168 D/S)Kurs Tamamlandı
0712 Aralık 201717 Mart 201814 Hafta (168 D/S)Kayıt Açık

 

DÖNEM BAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE HAFTA D/SKAYIT DURUMU
0310 Eylül 201321 Aralık 2013168 D/SKurs Tamamlandı
0414 Ocak 201424 Mayıs 2014168 D/SKurs Tamamlandı
0514 Ekim 201428 Şubat 2015168 D/SKurs Tamamlandı

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜNKAYIT DURUMU
0125 Nisan 201129 Nisan 20115 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı
0229 Şubat 201204 Mart 20125 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı
0305 Mayıs 201209 Mayıs 20125 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı
0414 Ocak 201318 Ocak 20135 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı
0515 Nisan 201319 Nisan 20135 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı
Kayıt Açık (Not)
Not :

Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEMBAŞLANGIÇ TARİHİBİTİŞ TARİHİ SÜREKAYIT DURUMU
0112 Şubat 201316 Şubat 20135 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
Kayıt Açık (Not)
 Not :

Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜN D/SKAYIT DURUMU
1214 Kasım 201515 Kasım 20152 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
Kayıt Açık (Not)
 Not :

*Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

4618 Nisan 201519 Nisan 20152 Gün(H.sonu-Gündüz)Kurs Tamamlandı
4702 Nisan 201603 Nisan 20162 Gün(H.sonu-Gündüz)Kurs Tamamlandı
4813 Mayıs 201714 Mayıs 20172 Gün(H.sonu-Gündüz)Kurs Tamamlandı
 Not :

*Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜN D/SKAYIT DURUMU
0108 Ekim 201308 Ekim 20131 Gün(Gündüz)Kayıt Tamamlandı
0210 Ekim 201310 Ekim 20131 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
0323 Ekim 201323 Ekim 20131 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
0402 Kasım 201303 Kasım 20132 Gün(H.sonu-Akşam)Kurs Tamamlandı
0509 Kasım 201310 Kasım 20132 Gün(H.sonu-Akşam)Kurs Tamamlandı
0615 Kasım 201315 Kasım 20131 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
0716 Kasım 201317 Kasım 20132 Gün(H.sonu-Akşam)Kurs Tamamlandı
0821 Kasım 201321 Kasım 20131 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
0923 Kasım 201324 Kasım 20132 Gün(H.sonu-Akşam)Kurs Tamamlandı
1026 Kasım 201326 Kasım 20131 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1128 Kasım 201328 Kasım 20131 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1228 Kasım 201329 Kasım 20132 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı
1305 Aralık 201305 Aralık 20131 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1405 Aralık 201306 Aralık 20132 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı
1512 Aralık 201313 Aralık 20132 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı
1614 Aralık 201314 Aralık 20131 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1716 Aralık 201316 Aralık 20131 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1819 Aralık 201319 Aralık 20131 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
1926 Aralık 201326 Aralık 20131 Gün(Gündüz)Kurs Tamamlandı
Kayıt Açık (Not)
 Not :

*Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

4618 Nisan 201518 Nisan 2015 4 D/S (Ö.Sonra)Kurs Tamamlandı
47 02 Nisan 201602 Nisan 2016 4 D/S (Ö.Sonra)Kurs Tamamlandı
4813 Mayıs 201713 Mayıs 20174 D/S (Ö.Sonra)Kurs Tamamlandı
 Not :

*Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜN D/SKAYIT DURUMU
0105 Kasım 201207 Kasım 20133 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
(Dearsan A.Ş.)
0228 Nisan 201430 Nisan 20143 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
(Dearsan A.Ş.)
0312 Ağustos 201414 Ağustos 20143 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
0404 Kasım 201406 Kasım 20143 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
(T.P.A.O.)
0520 Nisan 201522 Nisan 20153 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
(TUBİTAK)
0615 Haziran 201517 Haziran 20153 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
(Dearsan A.Ş.)
Kayıt Açık (Not)
Not :

Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-HAFTAKAYIT DURUMU
01 03 Ekim 201110 Şubat 201218 Hafta (Akşam Eğitimi)Kurs Tamamlandı
0226 Kasım 201202 Nisan 201318 Hafta (Akşam Eğitimi)Kurs Tamamlandı
03 Kayıt Açık (Not)
Not :

Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır

 

SIRA NOBAŞLANGIÇ TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜREKAYIT DURUMU
105 Mart 201308 Mart 20134 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
209 Eylül 201511 Eylül 20153 Gün (Ö.sonra)Kurs Tamamlandı
Kayıt Açık (Not)
Not :

*Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

*Eğitimler IMO Model Course 2.06’ya uygun verilmektedir.

 

SIRA NOBAŞLANGIÇ TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRESİKAYIT DURUMU
126 Şubat 201301 Mart 20134 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
2Kayıt Açık (Not)
Not :

Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

Eğitimler IMO Model Course 1.37’ye uygun verilmektedir.

 

SIRA NOKURS BAŞLANGIÇKURS BİTİŞSÜREKAYIT DURUMU
111 Mart 201314 Mart 20134 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
2Kayıt Açık (Not)
Not :

*Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

*Eğitimler IMO Model Course 2.06’ya uygun verilmektedir.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜREKAYIT DURUMU
124 Ekim 201710 Kasım 201715 GünKurs Tamamlandı

 

SIRA NOKURS BAŞLANGIÇKURS BİTİŞSÜRE KAYIT DURUMU
0108 Haziran 201510 Haziran 20153 GünKurs Tamamlandı
(Dearsan A.Ş.)

 

SIRA NOKURS BAŞLANGIÇKURS BİTİŞSÜREKAYIT DURUMU
0112 Ağustos 201316 Ağustos 20135 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
0210 Haziran 201512 Haziran 20153 GünKurs Tamamlandı
(Dearsan A.Ş.)

 

SIRA NOKURS BAŞLANGIÇKURS BİTİŞSÜRE KAYIT DURUMU
0119 Ağustos 201323 Ağustos 20135 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
0210 Nisan 201712 Nisan 20173 GünKurs Tamamlandı

 

DÖNEM KURSUN ADIBAŞLANGIÇ TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRESİ
01Gemi İnşaatı Proje Yönetimi16 Ocak 201224 Şubat 20126 Hafta
02Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri05 Kasım 201207 Kasım 20123 Gün
03 Temel ve Özel Cihaz Elektronik24 Aralık 201215 Mart 201312 Hafta
04Genel İng. ve İng. Elktr. Terminolojisi24 Aralık 201216 Mart 201312 Hafta
05Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemi Kull. Ory.11 Şubat 201308 Mart 20134 Hafta
06YTKB 400 Oryantasyon 12 Ağustos 201324 Ağustos 20132 Hafta
07GMDSS-ROC14 Nisan 201425 Nisan 20142 Hafta
08Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri28 Nisan 201430 Nisan 20143 Gün
09Temel ve Özel Cihaz Elektronik-Genel İng. ve İng. Elktr. Terminolojisi17 Kasım 201406 Şubat 201512 Hafta
10Köprüüstü Kaynakları Yönetimi (BRM)01 Haziran 201505 Haziran 20155 Gün
11Makine Dairesi Kaynakları Yönetimi (ERM)01 Haziran 201505 Haziran 20155 Gün
12Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi08 Haziran 201510 Haziran 20152,5 Gün
13Yangınla Mücadele İleri Eğitimi10 Haziran 201512 Haziran 20152,5 Gün
14Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri Eğitimi15 Haziran 201517 Haziran 20152,5 Gün

 

DÖNEMŞİRKET ADIKURSUN ADIBAŞLANGIÇ TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRESİ
-Petronas Oil CompanyGMDSS-GOC22 Kasım 201003 Aralık 201010 Gün
01ETI Maden İşl. Gn.Md.lüğü Gemi Kiralama Eğitimi23 Ocak 201303 Şubat 20137 Gün
02ETI Maden İşl. Gn.Md.lüğüGemi Kiralama Eğitimi06 Şubat 201312 Şubat 20137 Gün
-ProksimarBunker Survey08 Şubat 201308 Şubat 20131 Gün (8 D/S)
01TPAO.lığıDz.de Kişisel Canlı Kalma Tekn.12 Ağustos 201414 Ağustos 20142,5 Gün
02TPAO.lığıDz.de Kişisel Canlı Kalma Tekn.04 Kasım 201406 Kasım 20142,5 Gün
-TUBİTAKDenizde Kişisel Canlı Kalma Tekn.20 Nisan 201522 Nisan 20152,5 Gün
-YASA Holding A.Ş.Kriz Yönetimi ve Medya İlişkileri25 Ocak 201626 Ocak 20162 Gün
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.Özel ECDIS Simülatör Kursu25 Ocak 201605 Şubat 201610 Gün
-PETKİMDeniz Taşımacılığı Operasyonları Eğtimi14 Kasım 201627 Kasım 201710 Gün (80 D/S)
-Çalık HoldingISPS Liman Güvenlik Sorumlusu Eğitimi14 Şubat 201716 Şubat 20173 Gün

 
 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE D/SKAYIT DURUMU
0112 Temmuz 201005 Kasım 2010120 D/SKurs Tamamlandı
0206 Aralık 201018 Şubat 2011120 D/SKurs Tamamlandı
0328 Şubat 201113 Mayıs 2011120 D/SKurs Tamamlandı
04Kayıt Açık (Not)
Not :

*Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

 

DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE D/SKAYIT DURUMU
0822 Eylül 201218 Kasım 2012120 D/SKurs Tamamlandı
10Kayıt Açık (Not)
Not :

*Kursa müracaat 5 kişi olduğu takdirde açılır.

*Eğitimler, Cumartesi ve Pazar günleri 8’er ders saati olarak 09.00-16.25 saatleri arasında yapılmaktadır.

*Kurs ücreti 1.250 TL.dir. Kurs ücretinin eğitimler öncesinde ödenmesi gerekmektedir.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜNKAYIT DURUMU
0104 Ekim 201006 Ekim 20103 GünKurs Tamamlandı
0205 Kasım 201209 Kasım 20125 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı
0308 Nisan 201312 Nisan 20135 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı
0422 Temmuz 201326 Temmuz 20135 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı

 

DÖNEMBAŞLANGIÇ TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜNKAYIT DURUMU
0107 Ekim 201010 Ekim 20104 Gün (Gündüz)Kurs Tamamlandı
0219 Eylül 201127 Eylül 20117 Gün(H.İçi+Akşam)Kurs Tamamlandı
0303 Ocak 201211 Ocak 20127 Gün(H.İçi+Akşam)Kurs Tamamlandı
0408 Ekim 201216 Ekim 20127 Gün(H.İçi+Akşam)Kurs Tamamlandı
0503 Aralık 201211 Aralık 20127 Gün(H.İçi+Akşam)Kurs Tamamlandı
0622 Ocak 201328 Ocak 20137 Gün(H.İçi+Akşam)Kurs Tamamlandı
0704 Mart 201312 Mart 20137 Gün(H.İçi+Akşam)Kurs Tamamlandı
0825 Mart 201331 Mart 20137 Gün(H.İçi+H.Sonu Akşam)Kurs Tamamlandı
0901 Nisan 201307 Nisan 20137 Gün(H.İçi+H.Sonu Akşam)Kurs Tamamlandı
1008 Temmuz 201316 Temmuz 20137 Gün(H.İçi+H.Sonu Akşam)Kurs Tamamlandı
11 Kayıt Açık (Not)

 

DÖNEMBAŞLANGIÇ TARİHİBİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜNKAYIT DURUMU
0124 Aralık 201228 Aralık 20125 Gün (Ö.Sonra)Kurs Tamamlandı
0215 Mayıs 201323 Mayıs 20127 Gün (Akşam)Kurs Tamamlandı
03 Kayıt Açık (Not)

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİSÜRE-GÜNKAYIT DURUMU
0117 Aralık 201221 Aralık 20125 Gün(Ö.Sonra)Kurs Tamamlandı
0206 Mayıs 201314 Mayıs 20137 Gün(Akşam)Kurs Tamamlandı
03 Kayıt Açık (Not)

 

 

DÖNEM BAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİ YARIYIL-D/SKAYIT DURUMU
0121 Haziran 201022 Ocak 20112 yarıyıl 1344 D/SKurs Tamamlandı
0228 Şubat 201101 Ekim 20112 yarıyıl 1344 D/SKurs Tamamlandı

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİYARIYIL-D/SKAYIT DURUMU
01(GV-A)28 Haziran 201008 Ekim 20101 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı
02(GV-B)28 Haziran 201008 Ekim 20101 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı
03(GV-C)12 Temmuz 201022 Ekim 20101 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı
04(GV-D)26 Temmuz 201005 Kasım 20101 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı
05(GV-E)23 Ağustos 201010 Aralık 20101 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı
06(GV-F)22 Kasım 201003 Haziran 20111 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı
07(GV-G)22 Kasım 201003 Haziran 20111 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı
08(GV-H)22 Kasım 201003 Haziran 20111 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı
09(GV-I)14 Mart 201117 Haziran 20111 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı
10(GV-J)14 Mart 201117 Haziran 20111 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı
11(GV-K)14 Mart 201117 Haziran 20111 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı
12(GV-L)11 Temmuz 201121 Ekim 20111 yarıyıl 560 D/SKurs Tamamlandı

Not  :

*Sıra No : 12 (GV-L) Gemi Adamları Yönetmeliğinde Geçiçi Madde 9 ile yapılan değişikliğe göre, Uzakyol Vardiya Zabitliği veya Uzakyol Vardiya Mühendisliği fark derslerini almak için İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarına 14/3/2011 tarihine kadar kayıt yaptıran öğrencilerin Uzakyol Vardiya Zabitliği ve Uzakyol Vardiya Mühendisliği/Makinistliği yeterliklerine başvuru hakları saklı tutulmuştur. Geçiçi Madde 9 ‘daki değişiklik ile, söz konusu kurs, ön kayıtlarını 14 Mart 2011 tarihinden önce yapmış olan kursiyerler için Denizcilk Müsteşarlığı tarafından verilen eğitim izni kapsamında açılmıştır.

*Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı gereği, kurslar açılamamaktadır.

 

DÖNEMBAŞLAMA TARİHİBİTİŞ TARİHİYARIYIL-D/SKAYIT DURUMU
01(MK-A)28 Haziran 201008 Ekim 20101 yıl 560 D/SKurs Tamamlandı
02(MK-B)02 Ağustos 201012 Kasım 20101 yıl 560 D/SKurs Tamamlandı
03(MK-C)09 Ağustos 201026 Kasım 20101 yıl 560 D/SKurs Tamamlandı
04(MK-D)13 Eylül 201024 Aralık 20101 yıl 560 D/SKurs Tamamlandı
05(MK-E)22 Kasım 201003 Haziran 20111 yıl 560 D/SKurs Tamamlandı
06(MK-F)22 Kasım 201003 Haziran 20111 yıl 560 D/SKurs Tamamlandı
07(MK-G)14 Mart 201117 Haziran 20111 yıl 560 D/SKurs Tamamlandı
08(MK-H)11 Temmuz 201121 Ekim 20111 yıl 560 D/SKurs Tamamlandı
09(MK-Hs)10 Ağustos 201130 Kasım 20111 yıl 560 D/SKurs Tamamlandı
Not  :

*Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı gereği, kurslar açılamamaktadır.